top of page
black-backround-pomsky-puppies.jpg
_DSC02958-2.jpg
Om Oss

Vi är bosatta i Stockholm och vi baserar vår uppfödning på vetenskapliga grunder.

Alla våra hundar är DNA testade och parningskombinationerna är noggrant utvalda. Vi strävar efter att föda upp självsäkra hundar som är sunda fysiskt, genetiskt och mentalt!

_DSC03447-2.jpg
Om Rasen

Pomsky (också kallad för Arktisk Spets) är en korsning mellan Siberian Husky och mindre spetsar, primärt de tyska spetsarna (som pomeranianen exempelvis).

Vid vissa tillfällen används andra spetsraser för genetisk mångfald. Detta är för att se till att det finns gott om genetisk variation inom hundpopulationen för korsningen.

bottom of page